You are here

Nieuws

Het jaarverslag 20 20 van de landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs van Stichting GCBO is digitaal beschikbaar...
Uniforme modelklachtenregeling

In mei 2021 is een nieuwe uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. De uniforme modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs...

VACATURE Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs Vanwege het aflopen van de termijn van 2 leden van de leden van de Klachtencommissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Schoolbesturen in...

VACATURE Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Vanwege het aflopen van de termijn van leden van de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden om...

Wie kan in bezwaar gaan bij de Commissie?

U kunt in bezwaar gaan bij de Commissie als u werknemer bent van een onderwijsinstelling die is aangesloten bij de Commissie.

Bij uw school vindt u naam en adres van...

Hoorzittingen GCBO

Naar aanleiding van de op 14 oktober jl. aangekondigde maatregelen, heeft GCBO besloten om in ieder geval tot en met eind november 2020 fysieke hoorzittingen te annuleren.

Wij vinden dat wij vanuit onze...

De GCBO medewerkers werken vanuit huis

Dit betekent dat berichtgeving zo veel mogelijk digitaal plaatsvindt.

Berichtgeving ontvangen wij graag zoveel m o gelijk op info@gcbo.nl...

Wat we voor onmogelijk hielden is dan toch gebeurd. Na 16 jaar neemt Helen Vos afscheid bij GCBO om haar geluk te beproeven bij een nieuwe werkgever. Wij bedanken Helen voor al haar goede werk voor het secretariaat waar zij al die jaren...

Jaarverslag 2019 van de Landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs

Het jaarverslag 2019 van de landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs van Stichting GCBO is digitaal beschikbaar...

3 juni 2020 Tijdelijke handelwijze Commissie als gevolg van de Corona maatregelen

De rijksoverheid heeft op 1 juni jongstleden de Corona maatregelen versoepeld.

De Commissie past haar werkwijze met inachtneming van de RIVM...

Pages

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.

Aansluiten bij GCBO?

Professionele en transparante afhandeling van uw klachten en geschillen.

Meer informatie

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen