GCBO

“Eerste aanspreekpunt via telefoon en mail, altijd een luisterend oor en reactie op uw mail.”

Joyce Koornaar
Juridisch secretaresse

“Uiteraard krijgt uw klacht bij ons de aandacht en zorgvuldigheid die het verdient”

Anita Kuiper
Juridisch secretaresse

“Geschilbeslechting op maat, dat is wat onze commissies typeert.”

Achien Gröllers
Coördinator GCBO

“Wij nemen uw klachten serieus en leveren deskundige bijdrage aan passende oplossing”

Helen Vos en Dorine Dane
Secretaris GCBO

GCBO! Kennis en begrip van pedagogische en levensbeschouwelijke diversiteit van bijzondere scholen

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement.

Klacht indienen

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

bezwaar indienen

Een geschil voorleggen?

Nieuws

Op 10 november 2023 vindt het derde GCBO (mini-)symposium plaats. Een mooie dag om elkaar als professionals te ontmoeten en/of kennis te maken.

De Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) is een samenwerkingsverband van landelijke klachten- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en reformatorisch onderwijs op grond van de wet en/of de cao's. Als GCBO zijn we het samenwerkingsverband in Nederland dat de geschilbeslechting in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en combineert.