You are here

Nieuws

Na bijna 10 jaar neemt mr. Kees Sjenitzer aan het eind van dit jaar afscheid als voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De heer Sjenitzer heeft aangegeven dat 10 jaar een goede tijd...

Dit jaar bestaat het klachtrecht precies 20 jaar. Reden genoeg om deze rechtsvorm te evalueren. Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd of is de werkelijkheid weerbarstiger? Ontdek en denk mee tijdens het minisymposium van de Stichting...

Vanwege het zomerreces is het secretariaat gesloten van 29 juli tot en met 12 augustus 2019. U kunt uw klacht sturen aan info@gcbo.nl . Denk hierbij ook aan het vragenformulier dat u kunt downloaden...

Het jaarverslag 2017 van de Landelijke Klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is digitaal beschikbaar.

Hierin vindt u informatie over het aantal klachten dat door de Commissies behandeld is en de verschillende...

Vanwege het aflopen van de termijn van enkele van de leden van de Klachtencommissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van...

Wegens het aflopen van de termijn van de huidige voorzitters zijn er twee vacatures ontstaan voor een voorzitter en een vicevoorzitter voor de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Schoolbesturen in het primair...

De klachtencommissies van GCBO zien een toename in het aantal klachten met betrekking tot de meervoudige problematiek rond (v)echtscheidingen en de rol die school daarin, vaak ongewild, speelt.

Om die reden heeft het GCBO bestuur een...

Het GCBO bestuur organiseert op vrijdagmiddag 10 november 2017 een minisymposium. Thema van het symposium is: De problematiek rond (v)echtscheidingen en de rol van de school .

De klachtencommissies van GCBO zien...

Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Vanwege het uitbreiden van de deskundigheid in de Klachtencommissie zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Schoolbesturen in het primair onderwijs,...

Voorzitter Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs, Beroepsonderwijs, Volwassenen educatie en Voortgezet Onderwijs

Wegens een stijging in het aantal te behandelen klachten is er een...

Pages

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.

Aansluiten bij GCBO?

Professionele en transparante afhandeling van uw klachten en geschillen.

Meer informatie

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen