You are here

Nieuws

3 juni 2020 Tijdelijke handelwijze Commissie als gevolg van de Corona maatregelen

De rijksoverheid heeft op 1 juni jongstleden de Corona maatregelen versoepeld.

De Commissie past haar werkwijze met inachtneming van de RIVM...

GCBO is een samenwerkingsverband van landelijke klachten-, en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder, gereformeerd en reformatorisch onderwijs op grond van de wet en/of de CAO's. Als GCBO...

De rijksoverheid heeft op 31 maart jongstleden de maatregelen rond Corona in Nederland verlengd tot en met 28 april aanstaande.

Nu deze maatregelen zijn verlengd treedt in ons reglement van de klachtencommissies GBCO artikel 27 in...

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het Corona virus worden alle hoorzittingen van 17 maart tot en met 6 april geannuleerd en op een latere datum ingepland.

Indien er sprake is van spoedeisende zaken kan de...

Mevrouw Puck van de Veer en de heren Leo Swaans, Menno Maas en

Bart Renders zijn benoemd als nieuwe leden van de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs.

Menno Maas heeft in verschillende functies meer...

Het jaarverslag 2018 van de landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs van Stichting GCBO is digitaal beschikbaar (klik hier...

Kijkje in GCBO-keuken 'scherpt' kennis aanwezigen Veel belangstelling voor minisymposium ter ere van het 20-jarig bestaan van de Landelijke Klachtencommissies voor het Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder, Gereformeerd en Reformatorisch...

Na bijna 10 jaar neemt mr. Kees Sjenitzer aan het eind van dit jaar afscheid als voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De heer Sjenitzer heeft aangegeven dat 10 jaar een goede tijd...

Dit jaar bestaat het klachtrecht precies 20 jaar. Reden genoeg om deze rechtsvorm te evalueren. Is de kwaliteit van het onderwijs verbeterd of is de werkelijkheid weerbarstiger? Ontdek en denk mee tijdens het minisymposium van de Stichting...

Vanwege het zomerreces is het secretariaat gesloten van 29 juli tot en met 12 augustus 2019. U kunt uw klacht sturen aan info@gcbo.nl . Denk hierbij ook aan het vragenformulier dat u kunt downloaden...

Pages

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.

Aansluiten bij GCBO?

Professionele en transparante afhandeling van uw klachten en geschillen.

Meer informatie

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen