You are here

Onvoldoende zorgvuldige belangenafweging informatieverstrekking gescheiden ouder

Onvoldoende zorgvuldige belangenafweging informatieverstrekking gescheiden ouder

Onvoldoende zorgvuldige belangenafweging bij delen informatie gescheiden ouder. Klacht gegrond. Een school dient ouders te informeren over de ontwikkeling van de leerling. Deze (actieve) informatieplicht geldt richting beide ouders van de leerling indien deze gescheiden zijn en allebei het gezag over hun kind(eren) hebben. Een school is niet verplicht een ouder in kennis te stellen van informatie die het van de andere ouder krijgt, zeker niet indien het subjectieve informatie betreft. Dit ast bij de neutrale positie van de school, het belang van de leerling dient voorop te staan.

De klacht betreft informatie opgenomen in het leerlingvolgsysteem en de vraag of dit opgenomen had mogen worden en vervolgens de vraag of dit met de andere ouder, niet zijnde de ouder waar de informatie vandaan afkomstig was, gedeeld mocht worden. Tijdens de hoorzitting is gebleken dat gesprekken tussen klager en de mentor als ook de verzuimcoördinator hebben plaatsgevonden en dat beiden aantekeningen van de gesprekken hebben gemaakt en in het leerlingvolgsysteem hebben geplaatst. De Commissie heeft begrepen dat dit de normale procedure binnen de school is, de informatie werd geplaatst in het afgeschermde gedeelte van het leerlingvolgsysteem en is op verzoek van de andere ouder per mail gedeeld. Klager heeft van dit e-mailbericht ook een afschrift ontvangen. De zorgcoördinator was van oordeel dat de informatie geen vertrouwelijk karakter had en om deze reden gedeeld kon worden conform het verzoek.

De Commissie is van oordeel dat de gevolgde procedure en de belangenafweging niet zorgvuldig is geweest en de klacht derhalve gegrond is. Het had, naar het oordeel van de Commissie, voor de hand gelegen een extra belangenafweging te maken alvorens de informatie te delen, dit temeer gelet op de ingewikkelde thuissituatie waarvan de school op de hoogte was. Dat het verzoek redelijk en begrijpelijk werd gevonden door de zorgcoördinator doet hier niet aan af.

Uitspraakdatum
14-12-2020
Klachtnummer
2020/068
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie