You are here

Ontslag wegens onbekwaamheid

Ontslag wegens onbekwaamheid

Uitspraakdatum
12-5-2005
Commissies
Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs