You are here

Niet Ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Niet Ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Klachtnummer
CvB.VO-HBO 2010.014-U.2010.011
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Commissie van Beroep voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs
Onderwerpen
Beëindiging dienstverband