You are here

Naleving Wet medezeggenschap op scholen

Naleving Wet medezeggenschap op scholen

Uitspraakdatum
5-6-2014
Klachtnummer
Klachtnummer 2014 N-04
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie