You are here

Klacht over veiligheid en communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over veiligheid en communicatie. Klacht ongegrond.

Hoewel de school de melding van afpersing en bedreiging serieus heeft opgepakt, had zij de verslaglegging en het nakomen, vastleggen en terugkoppelen van de ondernomen acties beter kunnen communiceren aan klaagster. Dit is van belang gezien de impact van het gebeuren op het functioneren van de leerling. Hierdoor was bij klaagster wellicht meer duidelijkheid ontstaan. Tevens had dit wellicht bijgedragen tot meer vertrouwen van klaagster in de aanpak en het handelen van school en had dit mogelijk de-escalerend gewerkt. Klaagster kreeg de indruk dat de rector boos was over het feit dat zij bij GCBO een klacht heeft ingediend. De Commissie was niet bij dit gesprek aanwezig en kan dan ook niet de precieze gang van zaken vaststellen. De manier waarop door de tante van de leerling binnen de school is opgetreden, is af te raden. De school heeft duidelijk gemaakt waarom zij niet verder kan bemiddelen bij het teruggeven van het geld. Het is een kwestie voor de wijkagent.

Uitspraakdatum
14-7-2020
Klachtnummer
2020/001
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn