You are here

Klacht over informatieverstrekking Jeugdzorg. Klacht niet-ontvankelijk.

Klacht over informatieverstrekking Jeugdzorg. Klacht niet-ontvankelijk.

Informatieverstrekking aan Jeugdzorg instanties door collega’s van klager.

De aangeklaagden hebben de desbetreffende brief als privépersoon en niet als collega van klager ondertekend.

Omdat de Commissie van oordeel is dat aangeklaagden in casu niet als collega gehandeld hebben is een klacht tegen hen o.b.v. de klachtenregeling derhalve niet-ontvankelijk.

Uitspraakdatum
12-3-2020
Klachtnummer
2020/007
Identiteit
Reformatisch
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs
Onderwerpen
Communicatie