You are here

Klacht over incident op schoolplein en communicatie over incident. Klacht deels gegrond.

Klacht over incident op schoolplein en communicatie over incident. Klacht deels gegrond.

Incident op schoolplein en communicatie over incident. Klacht deels gegrond.

De Commissie stelt vast dat er een verschil van inzicht bestaat van wat er zich precies heeft voorgedaan tijdens het incident. De school stelt dat het een “pakspelletje” is geweest dat niet goed verliep, klagers stellen zich op het standpunt dat de onderbroek van hun dochter naar beneden getrokken is geweest door een medeleerling. Door de tegengestelde standpunten kan de Commissie niet vaststellen wat zich daadwerkelijk heeft voorgedaan maar zal de Commissie zich beperken tot een beoordeling van de gang van zaken met betrekking tot de communicatie over het voorval. De Commissie stelt vast dat de directeur heeft toegegeven dat de communicatie met klagers niet vlekkeloos is verlopen, de school heeft erkend dat de interne communicatie niet goed is verlopen en het signaal van klagers daardoor pas enkele dagen later is aangekomen. Klagers hebben zich hierdoor niet gehoord en serieus genomen gevoeld, waardoor zij het vertrouwen in de school hebben verloren. Ter zitting is door de school verklaard dat de communicatie inmiddels is doorgelicht en procedures zijn aangescherpt teneinde dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De Commissie stelt voorts vast dat er uiteindelijk een gesprek met klaagster heeft plaatsgevonden over het voorval en dat de directeur klaagster recent heeft uitgenodigd om te spreken over haar feedback over de seksuele voorlichting op de school. Dit hoewel de dochter van klaagster inmiddels niet meer op de school zit. Dat het vertrek van de dochter van klaagster niet is opgenomen in het vakantiebericht, berust, naar de Commissie aanneemt op een misverstand, de Commissie gaat er vanuit dat de school dit niet met opzet gedaan heeft.

De klacht is gegrond voor wat betreft de communicatie en ongegrond voor wat betreft de overige klachtonderdelen.Kl

Uitspraakdatum
5-10-2020
Klachtnummer
2020/093
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie