You are here

Klacht over groepsindeling en communicatie. Klacht ongegrond, gegrond.

Klacht over groepsindeling en communicatie. Klacht ongegrond, gegrond.

Het is een eigen beleidsvrijheid van de school de groepen in te delen. De Commissie kan dat besluit slechts marginaal toetsen. De Commissie is van oordeel dat niet is gebleken dat de school bij de groepsindeling voor het schooljaar 2020/2021 onzorgvuldig heeft gehandeld. Hoewel het besluit de marginale toetsing van de Commissie doorstaat, kan de Commissie klagers volgen in hun klacht voor zover deze ziet op het gebrek aan tijdige communicatie naar ouders toe over de op handen zijnde ingrijpende groepswijziging. De ouders zijn pas kort voor de zomervakantie op de hoogte gesteld van ingrijpende wijzigingen in de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. Het had op de weg van school gelegen om in een eerder stadium hierover te communiceren. De Commissie adviseert het bevoegd gezag te bevorderen dat in het vervolg dit soort besluiten eerder wordt gecommuniceerd met ouders.

Uitspraakdatum
4-9-2020
Klachtnummer
2020/113
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie