You are here

Klacht over afwijzing leerling. Klacht gegrond.

Klacht over afwijzing leerling. Klacht gegrond.

Afwijzing inschrijving leerling. Klacht gegrond.

De Commissie stelt vast dat de school niet aan het, op grond van artikel 40 WPO, verplichte onderzoek naar de zorgbehoefte van de leerling heeft voldaan, maar een standpunt heeft ingenomen dat sprake is van een vertrouwensbreuk en daarom tot afwijzing van de inschrijving is overgegaan. Het afwijzingsbesluit van de school is, naar oordeel van de Commissie, onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd tot stand gekomen. De weigering had gebaseerd dienen te worden op de vraag of de school aan de vastgestelde zorgbehoefte kan voldoen, maar de school heeft geen onderzoek laten verrichten. Voorts stelt de Commissie vast dat de school in gebreke is gebleven om met het samenwerkingsverband te zoeken naar een passende andere school voor de leerling.

Uitspraakdatum
24-9-2020
Klachtnummer
2020/75
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Plaatsing