You are here

Klacht over aanmelding en inschrijving nieuwe leerling. Klacht gegrond.

Klacht over aanmelding en inschrijving nieuwe leerling. Klacht gegrond.

Aanmelding en inschrijving nieuwe leerling. Klacht gegrond.

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake aanmelding en inschrijving een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. De Commissie heeft vastgesteld dat de school een beleid heeft gehanteerd waarbij ouders na het bezoeken van een informatiebijeenkomst een inschrijfformulier meekregen. Het invullen en inleveren van het formulier was reeds voor de derde verjaardag mogelijk en daarmee werd een plek op de school gegarandeerd. De ‘voorinschrijving’ werd, zodra het betreffende kind drie jaar geworden was, en nadat ouders hadden bericht dat inschrijving gewenst was, omgezet in een definitieve inschrijving. Omdat het klager bekend was dat er mogelijk gewerkt zou worden met wachtlijsten of andere wijze van inschrijving heeft klager binnen een maand na de geboorte van zijn zoon reeds contact opgenomen met de school om de procedure na te gaan. Klager heeft nadien veelvuldig contact opgenomen met de school. De school heeft hem telkenmale bericht dat er geen wachtlijsten bestonden, hij zijn zoon kon (voor)inschrijven na zijn tweede verjaardag en dat er nog voldoende plek was voor het jaar dat zijn zoon zal gaan starten op de school. Van belang was wel dat klager een informatiebijeenkomst van de school zou bezoeken. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus zijn een aantal bijeenkomst na de tweede verjaardag van de zoon van klager niet doorgegaan. Klager heeft om die reden contact gezocht met de school en gevraagd hem het inschrijfformulier te doen toekomen. Op dat moment heeft de school hem bericht dat er geen plek meer is voor zijn zoon op de school omdat er reeds teveel leerlingen zijn aangemeld voor het schooljaar waarin zijn zoon zal starten. De Commissie komt tot het oordeel dat de school met de berichtgeving tot april 2020 de verwachting heeft gewekt dat klager alle tijd had een informatiebijeenkomst te bezoeken en er voldoende tijd zou zijn. Het had op de weg van de school gelegen klager goed op de hoogte te houden, dan wel een voorbehoud moeten maken dat klager tijdig een informatiebijeenkomst diende te bezoeken omdat een inschrijving anders niet gegarandeerd zou kunnen worden. De Commissie zet grote vraagtekens bij de transparantie van het proces en heeft om deze reden geadviseerd de mogelijkheden te bezien of alsnog een plek kan worden vergeven aan de zoon van klager.

Uitspraakdatum
16-11-2020
Klachtnummer
2020/159
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Plaatsing