You are here

BVE-docent 10, bezwaar ongegrond

BVE-docent 10, bezwaar ongegrond

Uitspraakdatum
19-9-2000
Klachtnummer
FUWA Confessioneel BVE 2000-07
Identiteit
Confessioneel BVE
Sectoren
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Commissies
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering