You are here

Visie en Missie

Visie en Missie

Voor deskundige en onafhankelijke behandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen leerlingen, ouders, docenten, directeuren en/of schoolbestuurders bij ons terecht. Wij vormen de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs, kortweg GCBO.

Hoewel de naam GCBO relatief nieuw is, hebben wij samen met de initiatiefnemers en onze rechtsvoorgangers al meer dan 100 jaar ervaring in de behandeling van klachten en/of geschillen en het oplossen daarvan binnen het bijzonder onderwijs. De basis ligt in een gedeelde visie op onderwijsidealen, oog voor identiteit en daarmee een goed begrip van de context. En dat komt de kwaliteit van het werk van GCBO ten goede.

Scholen die bij ons zijn aangesloten betalen per commissie een bedrag per leerling per jaar. Op het moment dat een klacht of geschil wordt voorgelegd, worden geen extra kosten in rekening gebracht. De kosten van de commissies zijn namelijk verdisconteerd in de contributie. Aansluiting bij GCBO betekent in de praktijk geen verrassingen achteraf! Alle GCBO-commissies beschikken over relevante en actuele expertise en hebben oog voor de bijzondere idealen en de identiteit van de aangesloten scholen.

Onze kernwaarden zijn:

  • Professioneel
  • Onafhankelijk
  • Deskundig
  • Oplossingsgericht
  • Transparant

 

Visie

Op basis van onze jarenlange ervaring weten wij inmiddels maar al te goed hoe klachten of geschillen zich overal binnen het onderwijs kunnen voordoen. Als GCBO nemen wij klachten en geschillen serieus. Verontwaardigden en gekwetsten worden door ons gehoord en gezien. Ons primaire doel is in onderling overleg, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde, tot een oplossing te komen. Wanneer dat om welke reden dan ook niet lukt, nemen wij de klacht of het geschil formeel in behandeling en komen wij tot een uitspraak die recht doet aan de betrokkenen.

Missie

'Wij vinden dat iedereen recht heeft gehoord te worden. Daarom dragen wij actief bij aan het oplossen van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs. Dit doen wij met kennis en begrip van pedagogische en levensbeschouwelijke diversiteit van scholen en betrokkenen.'