You are here

Verzoek om schorsing leerkracht. Klacht ongegrond.

Verzoek om schorsing leerkracht. Klacht ongegrond.

Uitspraakdatum
12-6-2014
Klachtnummer
2014.019
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Disciplinaire maatregel