You are here

systeembeheerder S 6, bezwaar ongegrond

systeembeheerder S 6, bezwaar ongegrond

Uitspraakdatum
13-12-2000
Klachtnummer
FUWA Confessioneel BVE 2000-17
Identiteit
Confessioneel BVE
Sectoren
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Commissies
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering Confessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Onderwerpen
Functiebeschrijving, Functiewaardering