You are here

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden, die redelijkerwijs geacht moeten worden met het oog op de belangen van de instelling de mogelijkheid van het dienstverband uit te sluiten.

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden, die redelijkerwijs geacht moeten worden met het oog op de belangen van de instelling de mogelijkheid van het dienstverband uit te sluiten.

Uitspraakdatum
9-4-2004
Commissies
Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs