You are here

Ontslag na ziekte; ontbreken functieongeschiktheidsadvies

Ontslag na ziekte; ontbreken functieongeschiktheidsadvies

Uitspraakdatum
5-10-2006
Commissies
Commissie van Beroep voor het Katholiek Primair Onderwijs