You are here

Niet-verlengen verlengd tijdelijk dienstverband wegens niet behalen onderwijsbevoegdheid

Niet-verlengen verlengd tijdelijk dienstverband wegens niet behalen onderwijsbevoegdheid

Klachtnummer
CvB VO-HBO 2010.061-U.2010.004
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Commissie van Beroep voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs
Onderwerpen
Beëindiging dienstverband