You are here

Niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Klachtnummer
CvB VO-HBO 2010.140-U.2010.09
Identiteit
Protestants Christelijk
Commissies
Commissie van Beroep voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs
Onderwerpen
Beëindiging dienstverband