You are here

Machtsmisbruik, leerlingdossier, informatieverplichting, aantal lesuren en niet nakomen toezegging

Machtsmisbruik, leerlingdossier, informatieverplichting, aantal lesuren en niet nakomen toezegging

Uitspraakdatum
10-3-2014
Klachtnummer
2014.007
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Interne klachtbehandeling