You are here

Klacht over zorgplicht, melding Veilig Thuis. Klacht ongegrond.

Klacht over zorgplicht, melding Veilig Thuis. Klacht ongegrond.

De Commissie oordeelt dat er geen sprake is van schending van de zorgplicht. De school heeft naar het oordeel van de Commissie in het kader van de melding bij Veilig Thuis de juiste stappen ondernomen. Daarnaast is duidelijk en genoegzaam uiteengezet waarom de melding bij Veilig Thuis is gedaan. Hiermee zijn de zorgen van de school voldoende duidelijk onderbouwd. De Commissie is dan ook van oordeel dat in dit geval niet gezegd kan worden dat de school niet in redelijkheid tot deze melding kon zijn overgegaan.

Uitspraakdatum
11-7-2020
Klachtnummer
2020/010
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veilig Thuis, Veiligheid en welzijn