You are here

Klacht over zorgplicht, communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over zorgplicht, communicatie. Klacht ongegrond.

De Commissie kan zich voorstellen dat door de optelsom van observaties en de uitgebreide begeleiding de leerling het gevoel kan hebben gekregen dat hij een ’probleemgeval’ was, waardoor hij niet goed in zijn vel kwam te zitten. Hoewel de begeleiding van de leerling met de beste intenties is ingezet, heeft dit helaas niet uitgepakt zoals bedoeld. De Commissie kan niet vaststellen welke invloed de nieuwe medicatie van de leerling hierin heeft gehad. Niet kan worden vastgesteld of de leerkracht eenzijdig gecommuniceerd heeft. Het is de Commissie niet gebleken dat de school is tekortgeschoten in haar zorgplicht. Op het moment dat de school handelingsverlegen was geworden, heeft zij het OPDC traject aangedragen voor observatie van de leerling in het speciaal onderwijs. Het doel hiervan was uit te zoeken wat de beste onderwijssetting voor hem zou zijn. Vast staat dat klagers het hiermee niet eens waren en hebben aangegeven zelf naar een andere, reguliere, school te gaan zoeken. De school heeft haar hulp hierbij aangeboden en heeft twee scholen aangedragen. De school heeft weersproken dat zij niet aan klagers zou hebben gemeld dat de ambulant begeleider vanuit Het Loket klagers kon ondersteunen. Klagers stellen dat het protocol voor dergelijke situaties onjuist is uitgevoerd. De school weerspreekt dat en wijst erop dat zij Het Loket erbij betrokken heeft, via de ambulant begeleider. De wijze van ondersteuning door een school  wanneer een kind van school verandert is doorgaans maatwerk. Nu het een eigen keus is geweest van klagers om een andere reguliere school te zoeken voor de leerling, heeft de school niet veel meer kunnen doen dan zij heeft gedaan.

Uitspraakdatum
16-4-2019
Klachtnummer
2019/045
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn