You are here

Klacht over veiligheid leerling, onvoldoende veilig schoolklimaat, ongepaste uitlatingen leerkracht. Klacht deels gegrond.

Klacht over veiligheid leerling, onvoldoende veilig schoolklimaat, ongepaste uitlatingen leerkracht. Klacht deels gegrond.

Veiligheid leerling, onvoldoende bieden van veilig pedagogisch klimaat en ongepaste uitlatingen leerkracht. Klacht deels gegrond.

De dochter van klagers is door een ouder van een medeleerling op het schoolplein bedreigd. De school heeft, zo stellen klagers, geen stappen ondernomen. Klagers hebben hierop de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. Klagers hebben voorts hun dochter niet meer naar school laten gaan en een andere school voor hun dochter gezocht omdat voor hun dochter zowel in de school, als op en rond de school, een onveilige situatie is ontstaan. Klagers stellen dat de school nalatig is geweest en gebleven als het gaat om het bieden van een veilige leeromgeving aan leerlingen. Daarnaast beklagen klagers zich over het feit dat de school heeft aangegeven dat hun dochter niet meer welkom was op school en de leerkracht zich ongepast heeft uitgelaten over hun dochter.

De Commissie heeft vastgesteld dat niet is vast komen te staan dat de dochter van klagers niet meer welkom was. De school heeft begrip gehad voor de beslissing van klagers hun dochter niet te willen laten terugkeren en zich kon voorstellen dat hun dochter zich niet meer veilig voelde op de school. Dat de school  niet heeft geprobeerd klagers te overtuigen toch op de school te blijven betekent niet dat de dochter van klagers niet meer welkom was. De Commissie stelt vast dat het bieden van een veilig pedagogisch klimaat van groot belang is op een school en dat niet ter discussie staat dat er reeds langere tijd geen goede sfeer was in de klas van de dochter van klagers. Leerlingen voelden zich niet veilig en ook de verhoudingen tussen de ouders van de leerlingen waren niet goed en zijn zelfs verslechterd door de spanningen in de groep. De school had, naar het oordeel van de Commissie in moeten zetten op het voorkomen van escalaties door veel eerder in te zetten op begeleiding in de klas maar heeft dit nagelaten. Daardoor is de school tekort geschoten in het bieden van veiligheid in en rondom de klas en is dit klachtonderdeel gegrond. De ongepaste uitlating van de leerkracht is door de toelichting in het verweerschrift hierop in een ander daglicht komen te staan en klagers begrijpen wat de leerkracht heeft willen zeggen en hebben om deze reden dit klachtonderdeel niet gehandhaafd.

Uitspraakdatum
7-12-2020
Klachtnummer
2020/176
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Passend onderwijs, Didactische begeleiding