You are here

Klacht over seksuele intimidatie. Klacht gegrond.

Klacht over seksuele intimidatie. Klacht gegrond.

Sexuele intimidatie door uitzendkracht. Heeft de school adequaat gehandeld?

De klacht heeft betrekking op gedragingen van een docent, die weliswaar niet in loondienst, maar wel functioneel werkzaam was op de school.

De klachtenregeling is o.m. bedoeld voor klachten tegen een personeelslid of een anderszins functioneel bij de school betrokken persoon.

De Commissie is van oordeel dat de school zich onvoldoende gekweten heeft van haar wettelijke verplichting om in situaties als de onderhavige door een bestuurder melding te doen bij en in overleg te treden met de Vertrouwensinspecteur. De klacht is op dat onderdeel gegrond.

Uitspraakdatum
27-3-2020
Klachtnummer
2020/011
Identiteit
Reformatisch
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn