You are here

Klacht over schorsing. Klacht gegrond.

Klacht over schorsing. Klacht gegrond.

De Commissie beschouwt de opgelegde waarschuwingsmaatregel als een schorsing.

Het is de Commissie niet gebleken dat zijn gedrag dermate ernstig (en grensoverschrijdend) was dat hierdoor de veiligheid van de leerkrachten, medeleerlingen en/of (naam leerling) zelf in het geding was. Verweerder heeft (naam leerling) derhalve ten onrechte een maatregel opgelegd. De door verweerder opgelegde maatregel is aldus niet passend en niet proportioneel.  De klacht is gegrond.

Uitspraakdatum
15-5-2019
Klachtnummer
2018/043
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Schorsing