You are here

Klacht over problematisch gedrag van leerling tov docent. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over problematisch gedrag van leerling tov docent. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Handelen van de school naar aanleiding van problematisch gedrag van leerlinge ten opzichte van haar docent.

De Commissie concludeert dat het geschetste relaas van verweerders consistent en geloofwaardig is. Daarbij weegt zij mee dat meerdere collega-docenten getuige zijn geweest van de gedragingen van (naam leerling) ten opzichte van haar biologie docente. 

De Commissie constateert voorts dat alle betrokkenen rond (naam leerling) in een complexe situatie met elkaar zijn terecht gekomen, wat uiteindelijk tot enkel verliezers heeft geleid. Zij stelt verder vast dat de situatie, ondanks vele goed bedoelde inspanningen, de school boven het hoofd is gegroeid. De door de school voorgestelde maatregelen bleken uiteindelijk niet te werken. Ondanks het gegeven dat deze interventies niet het beoogde effect hebben gehad, kan de Commissie niet vaststellen dat de directie besluiten heeft genomen die niet proportioneel waren, gegeven de situatie, of onzorgvuldig naar (naam leerling) en haar ouders toe. De opvatting dat de docent overal mee weg kot, terwijl de leerlinge wordt gestraft, deelt de Commissie niet. Niet gebleken is dat de docent  en/of de school (naam leerling) moedwillig heeft beschadigd. De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Uitspraakdatum
17-2-2020
Klachtnummer
2019/180
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Veiligheid en welzijn