You are here

Klacht over pesten, thuiszitten van leerling. Klacht ongegrond.

Klacht over pesten, thuiszitten van leerling. Klacht ongegrond.

Pesten, niet toepassen pestprotocol, thuiszitten leerling.

 (naam leerling) werd in oktober/november 2018  gepest door medeleerlingen. De school heeft voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij hierop actie heeft ondernomen door onder meer het pestprotocol in te zetten. School stelt dat reeds in december 2018 bleek dat deze maatregelen effectief waren en dat niet langer sprake was van pesten. Klagers zagen dit echter anders, waarna de school heeft voorgesteld andere maatregelen te nemen, namelijk het toepassen van de intensieve ‘No Blame methode’. De school is hiermee na drie weken gestopt omdat geen sprake meer was van pesten richting (naam leerling). Dat neemt niet weg dat er af en toe ruzies waren waarbij (naam leerling) betrokken was. De school, door toepassing van haar pestprotocol en de andere ingezette maatregelen, heeft voldoende inspanningen verricht om het pesten te stoppen. Klagers hebben (naam leerling) op eigen initiatief thuisgehouden. De school heeft duidelijk aangegeven deze beslissing van klagers niet te ondersteunen. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
14-10-2019
Klachtnummer
2019/177
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Veiligheid en welzijn