You are here

Klacht over partijdige opstelling school. Klacht ongegrond.

Klacht over partijdige opstelling school. Klacht ongegrond.

Partijdige opstelling van de school in complexe scheiding. Communicatie.

(naam leerling) vertelde de leerkracht dat zijn hoofd vol zat en dat hij een brief aan de kinderrechter wilde schrijven. Zij heeft (naam leerling) ruimte gegund om in de vrij besteedbare tijd die hij die dag had, op een rustige plek buiten het klaslokaal, zijn emoties op papier te zetten. De keuze van de leerkracht om (naam leerling) de gelegenheid te bieden een brief te schrijven teneinde hem in staat te stellen met zijn emoties om te gaan, sluit niet vanzelfsprekend aan bij de pedagogische taak van school. Daartegenover staat dat de leerkracht ruimte heeft om invulling te geven aan hetgeen binnen redelijke grenzen in het belang van de leerling wordt geacht.

Overwogen wordt dat voor de school het belang van (naam leerling) voorop heeft gestaan. Hoewel de leerkracht ervoor had kunnen kiezen eerst de ouders of professionele hulpverleners te raadplegen in deze bijzondere situatie, of bijvoorbeeld (naam leerling) een tekening had kunnen laten maken in plaats van een brief, kan de Commissie in de gegeven omstandigheden niet vaststellen dat de leerkracht buiten de grenzen van het toelaatbare is getreden. Daarbij is van belang dat zich tot aan 10 oktober 2019 geen bijzondere problematiek rond (naam leerling) voordeed, dat (naam leerling) 11 jaar is, en op die leeftijd van de leerling een zekere mate van zelfstandigheid en stevigheid mag worden verwacht, en dat het tot het takenpakket van een leerkracht hoort eraan bij te dragen dat een leerling zich op school prettig en veilig voelt. De belangen van (naam leerling) die de leerkracht heeft trachten te dienen wegen zwaarder dan het privacybelang van klager.

Gelet op de voorzienbare impact van die berichtgeving had het op de weg van de directeur gelegen om direct dieper in te gaan over wat er die dag was gebeurd. Dat had wellicht misverstanden kunnen voorkomen. Voor het overige is school in de communicatie met klager adequaat opgetreden. Dat school klager anders behandelt of informeert dan de moeder van (naam leerling) is de Commissie niet gebleken. De klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
2-12-2019
Klachtnummer
2019/232
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie