You are here

Klacht over niet bevorderen naar 2 Havo. Klacht ongegrond.

Klacht over niet bevorderen naar 2 Havo. Klacht ongegrond.

Niet bevorderen naar 2 Havo.

De Commissie is van oordeel dat de school de beslissing voldoende heeft toegelicht. Het schooladvies wordt gevormd door inspraak van alle leraren, die gezamenlijk tot een beslissing komen waarbij het belang voor de leerling vooropstaat.

De school heeft zich op grond van haar kennis en ervaring een professioneel en weloverwogen oordeel gevormd. Het betreft een inschatting van de school dat een HAVO- diploma voor (naam leerling) er op dit moment niet inzit op deze school. De Commissie heeft oog voor de moeilijke positie waarin klaagster zich het afgelopen jaar bevonden heeft. Haar persoonlijke omstandigheden maken echter niet dat de school haar besluit op onredelijke gronden heeft

genomen.

Door klaagster is de melding van de mentor na de tweede periode, waarin hij geadviseerd heeft dat (naam leerling) zich ook zou oriënteren op  het MAVO-traject, als een motie van wantrouwen opgevat. De Commissie is van oordeel dat door de school juist tijdig is gecommuniceerd over de mogelijkheid dat (naam leerling) haar opleiding  mogelijk moest voortzetten op de MAVO. De  Commissie kan de school volgen in haar redenering dat door deze tijdige waarschuwing leerlingen niet voor een verrassing komen te staan aan het einde van het schooljaar. De klacht is ongegrond.

 

Uitspraakdatum
31-8-2018
Klachtnummer
2018/165
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Bevordering