You are here

Klacht over handelen incident, passend onderwijs, schorsing en verwijdering, communicatie. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Klacht over handelen incident, passend onderwijs, schorsing en verwijdering, communicatie. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Handelen school rondom incident, zorgplicht, niet opvolgen procedure schorsing en verwijdering, tweemaal straffen voor hetzelfde incident, niet juist verwerken gegevens in schoolsysteem en niet toepassen regels passend onderwijs. Klacht gedeeltelijk gegrond.

Tussen de leerling en een medeleerling heeft zich een incident voorgedaan in de klas. De leerkracht was ten tijde van het incident niet in het klaslokaal aanwezig. Het incident heeft aanleiding gegeven de leerling een time-out te geven, in beginsel voor de duur van één dag. Omdat de leerling nadien niet (meer) welkom was op de school, is klaagster van mening dat ten onrechte overgegaan is tot schorsing en verwijdering van de leerling. De school heeft ter zitting nogmaals verklaard dat geen sprake is geweest van verwijdering. Wel was vrijwel direct duidelijk dat de leerling niet meer naar school zou kunnen terugkeren omdat de school handelingsverlegen was en niet de zorg kon bieden aan de leerling die benodigd was. De Commissie stelt vast dat de school en klaagster gezamenlijk hebben besloten dat er gezocht diende te worden naar een veilige omgeving en ondersteuning voor de leerling. De insteek is, naar de Commissie begrepen heeft, te allen tijde geweest om een goede en veilige leerplek voor de leerling te vinden en oordeelt dat feitelijk geen sprake is geweest van een schorsing en/of verwijdering van de leerling. De school had dit echter wel beter kunnen en moeten communiceren met klaagster en had klaagster moeten toe lichten waarom zij de procedures zoals opgenomen in de brochure van de school niet op het geval van de leerling van toepassing waren, zodat klaagster niet de indruk zou hebben gekregen dat sprake was van een schorsing en/of verwijdering. De klacht is ongegrond, behalve waar de klacht ziet op de communicatie en de vastlegging van gegevens in het schoolsysteem.

Uitspraakdatum
30-10-2020
Klachtnummer
2020/135
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Sancties