You are here

Klacht over bevordering leerling op lager niveau, mogelijkheid tot doubleren en communicatie. Klacht ongegrond.

Klacht over bevordering leerling op lager niveau, mogelijkheid tot doubleren en communicatie. Klacht ongegrond.

Kamer Barendrecht

 

Bevordering leerling op lager niveau of mogelijkheid tot doubleren en communicatie. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.

De Commissie merkt allereerst op dat de school bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid inzake bevordering een grote mate van vrijheid geniet. De Commissie toetst slechts marginaal. Het besluit van de school om de leerling niet te bevorderen komt de Commissie, gelet op de resultaten van de leerling, niet als onredelijk voor. De school heeft, naar het oordeel van de Commissie voldoende gemotiveerd waarom het laten afstromen van de leerling in niveau het meest passend voor de leerling is.  De Commissie merkt wel op dat de school de beslissing om het advies van een door de school ingeschakelde onderwijsconsultent naast zich neer te leggen beter had kunnen motiveren richting klagers. Dit doet echter niet af aan het feit dat de school de vrijheid heeft dit te doen. Klachtonderdeel ongegrond.

De Commissie oordeelt dat klagers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de school meerdere keren gezegd zou hebben dat doubleren niet aan de orde was. De school heeft dit ook uitdrukkelijk ontkend. Klachtonderdeel ongegrond.

De communicatie ten aanzien van de keuze voor een van de geboden opties (doubleren of afstromen) is naar het oordeel van de Commissie onzorgvuldig geweest. Er waren tegenstrijdige boodschappen, waarbij een van de inhoudelijk belangrijke e-mailberichten niet bij klagers terecht is gekomen. Klachtonderdeel gegrond.

Uitspraakdatum
8-10-2020
Klachtnummer
2020/123
Identiteit
Reformatisch
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs
Onderwerpen
Bevordering