You are here

klacht over bejegening en financieel tekort van school

klacht over bejegening en financieel tekort van school

Uitspraakdatum
29-9-2014
Klachtnummer
2014.051
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Communicatie, Schoolorganisatie