You are here

Klacht betreffende schorsing wegens wangedrag tijdens schoolexcursie

Klacht betreffende schorsing wegens wangedrag tijdens schoolexcursie

Uitspraakdatum
15-5-2014
Klachtnummer
2014.023
Identiteit
Protestants Christelijk
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Onderwerpen
Sancties, Schorsing