Eerste aanspreekpunt via telefoon en mail, altijd een luisterend oor en reactie op uw mail.

Joyce Koornaar
Juridisch secretaresse

Uiteraard krijgt uw klacht bij ons de aandacht en zorgvuldigheid die het verdient

Anita Kuiper
Juridisch secretaresse

Geschilbeslechting op maat, dat is wat onze commissies typeert.

Achien Gröllers
Coördinator GCBO

Wij nemen uw klachten serieus en leveren deskundige bijdrage aan passende oplossing

Helen Vos en Dorine Dane
Secretaris GCBO

GCBO

GCBO! Kennis en begrip van pedagogische en levensbeschouwelijke diversiteit van bijzondere scholen

Nieuws

Tijdens het zomerreces van 26 juli to 9 augaustus 2021 is het secretariaat GCBO bereikbaar op dinsdag en donderdag.

De overige dagen is het secreatriaat gesloten. Wij wensen iedereen een fijne zomer!

Het jaarverslag 20 20 van de landelijke klachtencommissies in het Bijzonder Onderwijs van Stichting GCBO is digitaal beschikbaar...