GCBO

“Eerste aanspreekpunt via telefoon en mail, altijd een luisterend oor en reactie op uw mail.”

Joyce Koornaar
Juridisch secretaresse

“Uiteraard krijgt uw klacht bij ons de aandacht en zorgvuldigheid die het verdient”

Anita Kuiper
Juridisch secretaresse

“Geschilbeslechting op maat, dat is wat onze commissies typeert.”

Achien Gröllers
Coördinator GCBO

“Wij nemen uw klachten serieus en leveren deskundige bijdrage aan passende oplossing”

Helen Vos en Dorine Dane
Secretaris GCBO

GCBO! Kennis en begrip van pedagogische en levensbeschouwelijke diversiteit van bijzondere scholen

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement.

Klacht indienen

Een bezwaar indienen?

Lees meer over de algemene bezwaarprocedure.

bezwaar indienen

Een geschil voorleggen?

Nieuws

Het secretariaat GCBO is van 24 tot en met 28 april telefonisch niet bereikbaar in verband met de meivakantie.

De nieuwsbrief van GCBO van april 2023 staat online. Benieuwd naar het laatste nieuws en uitspraken? U kunt de nieuwsbrief hier raadplegen.