You are here

Vacature Lid Landelijke klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Vacature Lid Landelijke klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

VACATURE
Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs

Vanwege het aflopen van de termijn van 2 leden van de leden van de Klachtencommissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden.
Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra en MBO’s zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Eén van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van en adviseert over klachten over een gedraging of beslissing van een persoon die betrokken is bij de desbetreffende school.
De klachtencommissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. De commissie bestaat op dit moment uit 6 leden waarvan 1 voorzitter en een lid/plaatsvervangend voorzitter en 4 leden.
Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer 50 klachten, waarvan ongeveer de helft in een
hoorzitting wordt behandeld. De andere klachten worden op een andere wijze, bijvoorbeeld via bemiddeling, opgelost.
Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundige leden.    De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De taken van een commissielid zijn:
• Het deelnemen aan hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, zoals voorbereiding van de zaken, deelnemen aan de beraadslaging en het screenen van concept-adviezen;
• Het deelnemen aan een jaarvergadering

De kandidaten waar wij nu naar op zoek zijn:
Te denken valt aan een (oud) directeur of iemand met bestuurservaring in het primair of voortgezet onderwijs, een samenwerkingsverband of de onderwijsinspectie.
Daarnaast wordt gezocht naar een persoon met een medisch/pedagogische achtergrond. Bijvoorbeeld een orthopedagoog, (kinder)psycholoog, jeugdarts of zorgcoördinator (IB-er) uit het primair of voortgezet onderwijs.
Ervaring binnen de sector van de vrije scholen is een pré.


Hij of zij is van harte betrokken bij het belang van goed, algemeen bijzonder geïnspireerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid. Heeft een goed analytisch vermogen; - goede sociale vaardigheden en is in staat tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.
Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De tijdsinvestering is gemiddeld twee dagdelen per maand. De hoorzittingen vinden voornamelijk op dinsdag of vrijdag in Utrecht of Den Haag. Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Vanwege de snel op elkaar volgende ontwikkelingen in het onderwijs nodigen wij graag kandidaten met actuele of zeer recente ervaring in het onderwijs uit om te solliciteren. 

Meer informatie
Uw reactie met bijgevoegd CV ontvangen wij graag uiterlijk 14 mei 2021.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. mr. A.C. Gröllers, Coördinator Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs te Den Haag.
Te bereiken via 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl en www.gcbo.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.