You are here

Uniforme klachtenregeling

Uniforme klachtenregeling

Uniforme modelklachtenregeling

In mei 2021 is een nieuwe uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. De uniforme modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De handreiking is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

Het document is nu beschikbaar en vrij te gebruiken. Klik hier voor WORD-versie, klik hier voor PDF-versie.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.