You are here

Nieuwe modelklachtenregeling Klachtencommissies GCBO

Nieuwe modelklachtenregeling Klachtencommissies GCBO

GCBO heeft voor de bij haar aangesloten scholen een nieuwe modelklachtenregeling opgesteld. U kunt de nieuwe modelregeling op onze website vinden onder het kopje Wet en Regelgeving van de desbetreffende klachtencommissie.

Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de juristen van Verus en VBS en goedgekeurd door Verus Ouders en Ouders en Onderwijs.

Belangrijkste wijzigingen in dit reglement zijn het voortraject bij de klachtindiening  (art. 2) en de behandeling van de klacht door het bevoegd gezag. (art.7) Hierdoor krijgt het bevoegd gezag een grotere verantwoordelijkheid bij het afhandelen van de klacht. Klager heeft hierin wel een keuzemogelijkheid. De klachtenregeling is laagdrempelig ingesteld en klager kan zijn klacht altijd rechtsreeks bij de klachtencommissie indienen. De klachtencommissie is een voorstander van klachtafhandeling op school/bestuursniveau zodat klachten zoveel mogelijk in overleg tussen betrokkenen worden afgehandeld.

Voor meer informatie of een toelichting kunt u contact opnemen met het secretariaat GCBO op 070-3861697 of op info@gcbo.nl

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.