You are here

Nieuwe leden Landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Nieuwe leden Landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs

Mevrouw Puck van de Veer en de heren Leo Swaans, Menno Maas en

Bart Renders zijn benoemd als nieuwe leden van de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs.

 

Menno Maas heeft in verschillende functies meer dan 30 jaar kennis en ervaring in het basisonderwijs, waarvan de laatste 20 jaar als (interim) directeur. Communicatie is hierbij voor hem het uitgangspunt.

Puck van de Veer is ruim 30 jaar werkzaam geweest binnen de Jeugdbescherming en heeft als orthopedagoge en later GZ-psycholoog verschillende functies vervuld.

 

Leo Swaans is ruim 43 jaar werkzaam geweest in met name directiefuncties in primair- en voortgezet onderwijs.

Bart Renders heeft ruime ervaring in verschillende hoedanigheden in het (speciaal en regulier) Primair- en Voorgezet Onderwijs. Tevens heeft hij als inspecteur voor het VO gewerkt. Daarnaast is Bart Renders lid van de  Bezwarencommissie Toelaatbaarheidsverklaringen.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.