You are here

Minisymposium GCBO Vechtscheidingen

Minisymposium GCBO Vechtscheidingen

Het GCBO bestuur organiseert op vrijdagmiddag 10 november 2017 een minisymposium. Thema van het symposium is: De problematiek rond (v)echtscheidingen en de rol van de school.

De klachtencommissies van GCBO zien een toename in het aantal klachten met betrekking tot de meervoudige problematiek rond (v)echtscheidingen en de rol die school daarin, vaak ongewild, speelt.
Om die reden organiseert het GCBO bestuur een bijeenkomst rondom dit onderwerp.
Prof.mr. P. Vlaardingerbroek (Hoogleraar Tilburg University), mr. D Klijn, (familierechter en voorzitter van de Werkgroep Vechtscheidingen) en Monica Tolenaar( directeur basisschool St. Joseph te Leiden) zullen een inhoudelijke bijdrage aan de middag leveren. Doel van de bijeenkomst is om kennis omtrent dit onderwerp te delen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De middag wordt afgesloten met een informele borrel.

De middag zal aanvangen vanaf 14.30 bij de Hogeschool Driestar te Gouda.  De definitieve uitnodiging met nadere details omtrent de middag wordt u na aanmelding toegezonden.

Aan deze middag kunnen nog een beperkt aantal belangstellenden uit het onderwijsveld deelnemen.

Indien u interesse heeft om bij deze middag aanwezig te zijn, kunt u dat kenbaar maken aan het secretariaat per mail aan akhedoe@gcbo.nl

  

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.