You are here

Het jaarverslag 2016 van de Landelijke Klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Het jaarverslag 2016 van de Landelijke Klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Het jaarverslag 2016 van de Landelijke Klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs is digitaal beschikbaar.

Hierin vindt u informatie over het aantal klachten dat door de Commissies behandeld is en de verschillende onderwerpen van de klachten.  

In 2016 zijn veel klachten behandeld met betrekking tot Passend Onderwijs. Ook het aantal klachten waarin de problematiek van school en gescheiden ouders een rol speelde is gestegen.

Vastgesteld kan worden  dat de klachten die door de Commissies behandeld worden steeds vaker complexe problematiek betreft. De professionele achtergrond van de commissieleden biedt hierbij de Commissie voldoende waarborg voor een goede  en professionele afhandeling van de klachten.

De Commissies van GCBO  behandelen de klachten met kennis van en oog voor de pedagogische en levensbeschouwelijke diversiteit van bijzondere scholen.

Door het secretariaat wordt altijd beoordeeld of het alsnog mogelijk is de klacht op school of bestuursniveau af te handelen, waarbij het bevoegd gezag een belangrijke rol heeft. Ook in 2016 zijn weer een groot aantal klachten op school of bestuursniveau opgelost.

Indien u vragen heeft over de klachtencommissies, kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.