You are here

Afscheid voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs en benoeming nieuwe voorzitter en leden.

Afscheid voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs en benoeming nieuwe voorzitter en leden.

Na bijna 10 jaar neemt mr. Kees Sjenitzer aan het eind van dit jaar afscheid als voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De heer Sjenitzer heeft aangegeven dat 10 jaar een goede tijd is om de voorzittershamer aan iemand anders door te geven.

Tevens nemen wij afscheid van mr. Jan - Herman Teulings. De heer Teulings functioneert al vanaf 1998 in de Klachtencommissie en heeft als voorzitter, lid en plaatsvervangend voorzitter vele zittingen tot een goed einde gebracht.

VBS en GCBO danken beide voorzitters voor hun jarenlange intensieve inzet voor de commissie.

mr. Chila van der Bas is door het GCBO bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. De VBS heeft met haar benoeming ingestemd.

Chila van der Bas heeft ruime ervaring met het voorzitten van zittingen en heeft zoals zij zelf zegt “een groot hart voor het onderwijs”. Zij heeft in de functie als vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens veel klachten behandeld op het gebied van het onderwijs. Tevens is Chila van der Bas 10 jaar lang lid en vervolgens voorzitter geweest van het bestuur van een algemeen bijzondere basisschool voor Freinetonderwijs in Utrecht. In haar huidige functie als rechter bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming fungeert zij als voorzitter op zittingen. Daarnaast werkt zij als toezichthouder in de zorg en is zij lid van het Comité ter preventie van foltering van de Raad van Europa.

Als nieuwe leden zijn door de VBS benoemd:

mr. Paul Kanters

Paul Kanters is een onderwijsjurist met brede ervaring. Naast zijn lidmaatschap van de Klachtencommissie voor het Islamitisch Onderwijs en de Commissie van Beroep voor het funderend Onderwijs, kent de heer Kanters het onderwijs van binnenuit. Hij werkte tot zijn pensionering  eerst als docent en directielid en later als secretaris van het college van bestuur in het voortgezet onderwijs. Tevens is hij toezichthouder in het basisonderwijs en auteur voor het tijdschrift School en Wet.

Marcel Hermens

De heer Marcel Hermens is zoals hij zelf aangeeft “een onderwijsmens 'in hart en nieren'”. Hij heeft ervaring op alle niveaus in primair en speciaal onderwijs. Marcel Hermens heeft vanuit zijn functies kennis van en ervaring met Passend Onderwijs en focust zich in zijn huidige functie op het verzorgen van goed onderwijs met vitaal personeel.

 

 

 

 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste GCBO nieuws.