You are here

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Samenstelling commissie

mr H.C. Naves

voorzitter, voorzitter Raad van de Rechtspraak

mr F.J. Agema

plv. voorzitter, rechter

mr E.I. Batelaan-Boomsma

plv. voorzitter, rechter

mr Joh.C. Westmaas

plv. voorzitter, oud-burgemeester

mr M. Iedema

plv. voorzitter, raadsheer gerechtshof

mr B. Jongedijk-Eijsink

secretaris, advocaat

mr A.A. Jopse

secretaris, jurist

drs K.M.P.A.M. Hàbryka

lid, huisarts

drs M. Hoogenkamp

lid, pedagoog/onderwijskundige

drs K.B. Visser

lid, onderwijskundige

drs J. van Tongeren

lid, onderwijsadviseur, psychodiagnosticus

M.L. de Blaauw MEd

lid, docent, pubercoach

drs. E. van Seventer-Timman

trainer en coach primair onderwijs

E.M. Schippers

lid, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs

G.T. Tissink

lid, algemeen directeur PO

P.P.W.A.M. Vervoort

lid, adviseur omgangsvormen en integriteit

ing. J.T. Havinga

lid, bestuurder VO

M.S. Veldstra

lid, consultant

drs G. Moes-ten Brug

lid, arts jeugdgezondheidszorg

mr. W.R. van der Velde

lid, advocaat

ir. B. Nijboer

lid, trainer en coach

mr. D. Klijn

lid, rechter

C. Hazekamp MEd

lid, coach en mediator

drs. E. Couperus

lid, locatiemanager Po, orthopedagoog

mr. A. Morijn

voorzitter, oud advocaat

mr. F. Troost

secretaris, advocaat

mw. K. Harsevoort-Zoer

lid, orthopedagoge

mr. P. van Veen

freelance secretaris, onderwijsjurist
Identiteit
Protestants Christelijk
Soort commissie
Klachten

Een klacht indienen?

Lees onze algemene klachtenprocedure, download het reglement of vragenformulier.

Klacht indienen