You are here

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Klacht ongegrond.

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Klacht ongegrond.

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden vader. De verhoudingen tussen klager en de school zijn ernstig verstoord. De rector heeft in redelijkheid kunnen beslissen dat de communicatie via haar zou lopen, ook al levert dit wat vertraging op. De school is bevoegd om een derde als toehoorder bij de mentorgesprekken aanwezig te laten zijn. Klacht is ongegrond.

Uitspraakdatum
29-5-2017
Klachtnummer
2017/056
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Voortgezet Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie