>Klachten

KLACHTENCOMMISSIES

Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een Klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school.

>Rechtspositie onderwijsmedewerkers

BEROEPSCOMMISSIES

Medewerkers van een school of instelling kunnen bij een Beroepscommissie beroep instellen tegen een besluit van het schoolbestuur over hun rechtspositie.

>Functiewaardering

BEZWARENCOMMISSIES

Medewerkers van een school of instelling kunnen bij een Bezwarencommissie bezwaar indienen tegen een besluit van het schoolbestuur over de waardering of beschrijving van hun functie of over de procedure die is gevolgd.

>Medezeggenschap

GESCHILLENCOMMISSIES

Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad kunnen aan een Geschillencommissie een geschil voorleggen over instemming, advies en andere medezeggenschapskwesties.

>Georganiseerd overleg

GESCHILLENCOMMISSIES

Een deelnemer aan het decentraal georganiseerd of het instellingsgeorganiseerd overleg kan aan de Geschillencommissie DGO of IGO een geschil voorleggen over zaken die van algemeen belang zijn voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van een school.

Nieuws

GCBO1 De Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs zoekt een nieuw lid. Voor meer informatie: bit.ly/1qvOpcS
GCBO1 De landelijke klachtencommissies ressorterend onder GCBO werken vanaf 1 januari 2016 vanuit eenzelfde reglement. www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/download/Reglement%20klachtencommissies%20GCBO.pdf
GCBO1 GCBO kijkt terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst met een zeer inspirerende voordracht van @HenkNaves . pic.twitter.com/9NF3j34Upl
GCBO1 Bevoegdheid Commissies van Beroep per 1 juli 2015. www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/index.php/rechtspositie