You are here

Onderwijsassistent S 5; bezwaar gegrond.pd

Onderwijsassistent S 5; bezwaar gegrond.pd

Uitspraakdatum
1-1-2014
Klachtnummer
FUWA Confessioneel BVE 2014-01, 18 november 2014
Identiteit
Katholiek
Commissies
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Katholiek Basisonderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Centrale Diensten
Onderwerpen
Functiewaardering, Functiebeschrijving