You are here

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Uitspraakdatum
26-11-2015
Klachtnummer
Klachtnummer 2015 Z-19
Identiteit
Katholiek
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs
Onderwerpen
Communicatie, Overplaatsing, Veiligheid en welzijn