You are here

Klacht over verwijdering, handelingsverlegen, vertrouwen, Passend Onderwijs en schade

Klacht over verwijdering, handelingsverlegen, vertrouwen, Passend Onderwijs en schade

In het gesprek van 19 april 2017 tussen school, het samenwerkingsverband, SKT en klagers komt onder andere aan de orde dat door de slechte communicatie tussen school en klagers plus het niet meewerken van klagers aan de noodzakelijke onderzoeken, de school handelingsverlegen is (geworden). Tijdens dit gesprek wordt door de school geopperd dat het misschien beter is dat de leerlingen naar een andere school gaan. Dit gesprek is geen officieel besluit, omdat het hier niet gaat om een schriftelijke door het (school)bestuur genomen beslissing. Daarnaast stelt de commissie vast dat klagers, ondanks de vele pogingen van de school niet bereid zijn geweest in gesprek te gaan en mee te werken aan de gevraagde onderzoeken. Door de ontstane vertrouwensbreuk tussen partijen en het handelingsverlegen zijn van de school heeft het bestuur klagers bij brief van 28 september 2017 bericht over haar op 20 september 2017 genomen besluit tot het voornemen de leerlingen van school te verwijderen. De school  heeft twee keer een passend aanbod voor een onderwijsplaats buiten school voor de leerlingen gedaan. Daar klagers geen speciaal onderwijs voor de leerlingen willen en zij niet willen meewerken aan onderzoeken, kon de school niet een op maat gesneden aanbod doen. De commissie is van oordeel dat het aanbod van de twee reguliere basisscholen onder deze omstandigheden passend is.

De door klagers genoemde schade is onderbouwd noch aannemelijk gemaakt.

 

Uitspraakdatum
20-4-2018
Klachtnummer
2017/277
Identiteit
Algemeen Bijzonder
Sectoren
Primair Onderwijs
Commissies
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Onderwerpen
Sancties, Veiligheid en welzijn, Didactische begeleiding